Новини
Методи за идентификация на граждани и организации при ползване на електронни административни услуги
13.01.2020

Уважаеми колеги,

Във връзка с писмо на Председателя на ДАЕУ, г-н Атанас Темелков, относно влезлите в сила промени в ЗЕУ на 29.11.2019 г., Ви информираме, че имате законовото задължение съгл. чл.5 на ЗЕУ да информирате Вашите потребители на електронни административни услуги за начините на електронна идентификация, които Вашите системи (в случая АКСТЪР) предлагат.

Тъй като различните администрации ползват повече или по-малко от посочените по-долу технологии, които Софтуерна група АКСТЪР предоставя, Ви предлагаме примерен текст, който трябва да поставите на Вашия портал и да въведете в Административния регистър.

 

„Администрацията XXX (Вашата) предоставя следните технологии за електронна идентификация на гражданите и организациите:

  1. Възможност на гражданите и организациите да се идентифицират по реда на Закона за електронната идентификация, (когато бъдат създадени).
  2. Възможност на гражданите и организациите да се идентифицират и автентикират посредством системата „еАвтентикация“, поддържана от ДАЕУ.
  3. Възможност на гражданите и организациите да се идентифицират и автентикират посредством системата ПИК на НАП.
  4. Възможност на гражданите и организациите да се идентифицират и автентикират посредством квалифициран е-подпис.
  5. Предоставяне на код за създаване на потребителски профил, след като клиентът се е идентифицирал в офиса на администрацията.
  6. Идентификация чрез технологията на „ЕВРОТРЪСТ ТЕХНОЛЪДЖИС" АД.

Необходимо е да посочите само използваните от Вашата администрация технологии.

 

В допълнение, съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗЕУ следва да впишете ползваните от Вас средства и в Административния регистър по чл.61 от Закона за администрацията. Информацията можете да впишете като част от описанието на процедурата по предоставяне на административната услуга - чл. 25, ал. 1, т. 5 от Наредбата за Административния регистър

Екип на Софтуерна група АКСТЪР